Quy trình và thời hạn xử lý đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Đà Nẵng

Quy trình và thời hạn xử lý đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Đà Nẵng

Quy trình và thời hạn xử lý đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Đà Nẵng - Đăng ký nhãn hiệu, Quy trình đăng ký một nhãn hiệu sản phẩm, nhãn hiệu dịch vụ là một quy trình kéo dài 12-18 tháng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, DNG Brand với 10 năm kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ, chúng tôi xin sơ lược quy trình và thời hạn đăng ký như sau:
 
thoi-han-xu-ly-don-dang-ky-nhan-hieu.jpg
Đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau (sơ đồ quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu):

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

-   Thẩm định hình thức: 01 tháng

-   Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

-   Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

-   Thông báo Cấp văn bằng: 01 tháng