So sánh các loại hình doanh nghiệp

So sánh các loại hình doanh nghiệp – Nếu bạn vẫn đang chần chừ, không biết có các loại hình công ty nào? Công ty TNHH và công ty cổ phần có điểm gì khác biệt? Và một vài những thắc mắc khác thì đừng lo lắng, DNG Brand xin đưa ra sự so sánh giữa các loại hình doanh nghiệp để bạn đọc có thể tóm lươc những đặc trưng cơ bản nhất của từng loại hình doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì có 5 loại hình doanh nghiệp như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Công ty hợp danh
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty Cổ phần

SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

CÔNG TY TNHH MTV

CÔNG TY  TNHH HTV

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY HỢP DANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

CHỦ SỞ HỮU

Tổ chức hoặc cá nhân

-    Có thể là tổ chức, cá nhân

-    Số lượng không quá 50

-       Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân.

-       Ít nhất 03 cổ đông số lượng không hạn chế

Ít nhất 02 thành viên hợp danh là cá nhân, có thể có thêm nhiều thành viên góp vốn

Do một cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân

 

GIỚI HẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM

 

Trong phạm vi vốn điều lệ

 

Trong phạm vi vốn điều lệ

 

Trong phạm vi số vốn đã góp.

-  TVHD chịu trách nhiệm bằng toan bộ TS của mình

-  TVGV chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp

 

Chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình.

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

 

 

 

 

 

Không

QUYỀN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Không được phát hành Cổ phần

Không được phát hành Cổ phần

Có quyền phát hành Cổ phần để huy động  vốn

Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Không được phát hành cổ phần

 

 

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU

Chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ VĐL cho tổ chức hoặc cá nhân khác

TV chỉ được chuyển nhượng cho các TV khác theo tỷ lệ góp vốn tương ứng trừ khi các TV hiện hữu khác từ chối mua hoặc không mua hết phần vốn góp chào bán. (Trừ các trường hợp khác do luật định)

Có thể chuyển nhượng tự do hay giới hạn trong những điều kiện nhất định.

TVHD không có quyền chuyển nhượng vốn, trừ khi được các TVHD khác đồng ý

Có quyền bán DN nhưng vẫn có trách nhiệm với các khoản nợ của DN trừ khi có thỏa thuận khác với người mua.

 BAN KIỂM SOÁT  Chủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 năm  Từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát

Trường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soát

   
 CUỘC HỌP HỢP LỆ  Họp hội đồng thành viên ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp  

Lần 1: khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ

Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ

Lần 3: không phụ thuộc

- Họp đại hội đồng cổ đông: lần 1 ít nhất 51% phiếu biểu quyết, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc.

- Họp hội đồng quản trị lần 1 ít nhất ¾ tổng số thành viên, lần 2 í nhất ½.

   
 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỌP  Quyết định quan trọng là ¾ số thành viên dự họp, quyết định khác là 1/2  Quyết định quan trọng là 75% số vốn góp của thành viên dự họp, còn lại là 65%

Quyết định quan trọng của ĐHĐCĐ cần ít nhất 65% phiếu biểu quyết, vấn đề khác là 51%.

Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên tán thành. Nếu là 50/50 thì theo quyết định của Chủ tịch HĐQT

 Quyết định quan trọng phải được ¾ TVHD đồng ý, vấn đề khác là 1/2  

Trên đây là bảng so sánh các loại hình nhằm giúp Quý Khách hàng có cái nhìn rõ hơn về các vấn đề của doanh nghiệp. Chúc Quý Khách hàng lựa chọn được doanh nghiệp phù hợp theo ý muốn cũng như lợi ích của mình nhất.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về Các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Doanh nghiệp.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.


LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục Thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên

Thủ tục Thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, Thủ tục Thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên

Quy định về đặt tên Công ty/Doanh nghiệp

Những điều cần biết khi đặt tên cho công ty, doanh nghiệp

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng, doanh nghiep tu nhan, thu tuc thanh lap doanh nghiep tu nhan, dang ky kinh doanh

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

Công ty một thành viên, công ty mtv, thành lập công ty mtv, thành lập công ty một thành viên, thành lập công ty tnhh mtv. Thành lập công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh mtv, công ty tnhh một thành viên, thủ tục mở công ty mtv, thủ tục mở công ty một thành viên, thủ tục lập công ty một thành viên. Thủ tục thành lập công ty một thành viên, thủ tục đăng ký công ty một thành viên, thủ tục đăng ký công ty mtv, hướng dẫn đăng ký công ty mtv. Hướng dẫn đăng ký công ty một thành viên, hướng dẫn thủ tục mở công ty mtv, hướng dẫn thủ tục đăng ký công ty mtv, hướng dẫn đăng ký công ty một thành viên. Tư vấn mở công ty mtv, tư vấn mở công ty một thành viên, tư vấn đăng ký công ty mtv, tư vấn đăng ký công ty một thành viên. Hồ sơ thành lập công ty một thành viên, hồ sơ thành lập công ty mtv, hồ sơ đăng ký công ty mtv. Hồ sơ đăng ký công ty một thành viên, hồ sơ lập công ty mtv, hồ sơ lập công ty một thành viên, hồ sơ thành lập công ty mtv, hồ sơ thành lập công ty một thành viênThành lập công ty mtv tại đà nẵng, thành lập công ty một thành viên tại đà nẵng, thành lập công ty mtv ở đà nẵng, thành lập công ty một thành viên tại đà nẵng; ở công ty mtv tại đà nẵng; mở công ty một thành viên ở đà nẵng, mở công ty mtv ở đà nẵng, đăng ký công ty mtv tại đà nẵng, đăng ký công ty mtv ở đà nẵng, đăng ký công ty một thành viên ở đà nẵng; đăng ký công ty một thành viên tại đà nẵng. Thủ tục thành lập công ty mtv tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty một thành viên tại đà nẵng; thủ tục mở công ty một thành viên tại đà nẵng. Thủ tục mở công ty một thành viên ở đà nẵng, thủ tục mở công ty mtv ở đà nẵng, thủ tục mở công ty mtv tại đà nẵng; thủ tục đăng ký công ty mtv tại đà nẵng, thủ tục đăng ký công ty mtv ở đà nẵng.

Quyền và Nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH

Quyền và Nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (TNHH)

công ty lữ hành đà nẵng

Danh Sách Công Ty Lữ Hành Đà Nẵng Cập Nhật 2023

DNG Brand cung cấp đến bạn đọc danh sách 240 công ty lữ hành tại Đà Nẵng được cập nhật mới nhất từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục du lịch Việt Nam.

Thủ tục Thay đổi tên Công ty Cổ phần

Thủ tục Thay đổi tên Công ty Cổ phần

Thay đổi tên Công ty Cổ phần, thủ tục Thay đổi tên Công ty Cổ phần, Thủ tục thay đổi tên công ty, khi thay đổi tên công ty cần làm gì, thay đổi tên công ty, Quy định về đặt tên Công ty/Doanh nghiệp, cách đặt tên công ty, cách đặt tên doanh nghiệp, đặt tên công ty như thế nào, đặt tên doanh nghiệp như thế nào

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

Công ty con là gì? Hồ sơ thủ tục Thành lập Công ty con

Công ty con là gì? Hồ sơ thủ tục Thành lập Công ty con

Công ty con là gì? Hồ sơ thủ tục Thành lập Công ty con-

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thanh lap cong ty tai da nang, thanh lap cong ty da nang, thành lập công ty tại đà nẵng, thành lập công ty đà nẵng; Dịch vu thanh lap cong ty tai da nang, tu van thanh lap cong ty tai da nang, thanh lap cong ty o da nang.

Thanh lap cong ty uy tin da nang, thành lập công ty ở đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanhDịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty da nang; dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep da nang.

Mở công ty tại đà nẵng, dịch vụ mở công ty tại đà nẵngdịch vụ lập công ty tại đà nẵngDich vu lap cong ty tai da nang, dịch vụ lập công ty ở đà nẵng.

thanh lap cong ty tai da nang, thanh lap cong ty da nang, thành lập công ty tại đà nẵng, thành lập công ty đà nẵng, dịch vu thanh lap cong ty tai da nang, tu van thanh lap cong ty tai da nang, thanh lap cong ty o da nang, thanh lap cong ty uy tin da nang, thành lập công ty ở đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanh, dịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty da nang, dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep da nang, mở công ty tại đà nẵng, dịch vụ mở công ty tại đà nẵng, dịch vụ lập công ty tại đà nẵng, dich vu lap cong ty tai da nang, dịch vụ lập công ty ở đà nẵng, thanh lap cong ty tai da nang uy tin, thanh lap cong ty uy tin da nang, thanh lap cong ty o da nang, dang ky cong ty o da nang, dang ky kinh danh o da nang, dang ky kinh doanh tai da nang, thanh lap doanh nghiep uy tin da nang, dich vu thanh lap cong ty uy tin da nang, dich vu thanh lap doanh nghiep uy tin da nang


ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN
Đăng ký LOGO ĐỘC QUYỀN
Đăng ký THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ LOGO ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Đăng ký SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN
Dịch vụ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
Viết bản mô tả SÁNG CHẾ
Lập bản mô tả SÁNG CHẾ
Yêu cầu bảo hộ SÁNG CHẾ