Duy trì và gia hạn văn bằng bảo hộ Sở hữu trí tuệ

 Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, việc Duy trì và gia hạn văn bằng bảo hộ Sở hữu trí tuệ được quy định như sau:

Điều 94. Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

1.  Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

2.  Để gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.

3.  Mức lệ phí và thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ do Chính phủ quy định.

Liên hệ DNG Brand để GIA HẠN BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH DNG
Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236.3707404
Mobile: 0915.888.404
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.