LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO - MSDN: 0402118435

Phòng ĐKKD thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công Ty Cổ Phần Du Lịch DANAGO, có địa chỉ 41 Phan Triêm thuộc phường Hòa Xuân - q. Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, với mã số doanh nghiệp 0402118435.

Quyền và Nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH

Quyền và Nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (TNHH)


ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN
Đăng ký LOGO ĐỘC QUYỀN
Đăng ký THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ LOGO ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Đăng ký SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN
Bảo hộ SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN
Dịch vụ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
Viết bản mô tả SÁNG CHẾ
Lập bản mô tả SÁNG CHẾ
Yêu cầu bảo hộ SÁNG CHẾ