Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu khác logo, thương hiệu hay tên thương mại không? hay Tôi muốn đăng ký bảo hộ độc quyền logo thì làm thế nào?. Đây là những cậu hỏi mà DNG Brand thường gặp khi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký nhãn hiệu. Loạt bài viết sau sẽ cung cấp thông tin cho việc tìm hiểu nhãn hiệu.
Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
 
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở
hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Xử lý đơn:
+ Trường hợp không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận duy trì hiệu lực văn
bằng, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở
hữu công nghiệp;
+ Trường hợp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối duy trì, nêu
rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu
không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý
kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn
bằng.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn/Thư lệnh của chủ văn bằng;
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ .
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Chấp nhận duy trì hiệu lực văn bằng và ghi nhận vào Sổ đăng bạ quốc gia về sở hữu
công nghiệp;
- Quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng.
h. Lệ phí:
- Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế (2 năm đầu): 300.000 đồng.
- Năm thứ 3, năm thứ 4: 480.000 đồng.
- Năm thứ 5, năm thứ 6: 780.000 đồng.
- Năm thứ 7, năm thứ 8: 1.200.000 đồng.
- Năm thứ 9, năm thứ 10: 1.800.000 đồng.
- Năm thứ 11 - năm thứ 13: 2.520.000 đồng.
- Năm thứ 14 - năm thứ 16: 3.300.000 đồng.
- Năm thứ 17 - năm thứ 20: 4.200.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê
hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. .
Liên hệ DNG Brand để ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU theo thông tin sau:
 
CÔNG TY TNHH DNG
Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236.3707404
Mobile: 0915.888.404
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tra cứu nhãn hiệu, hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu, thư viện tra cứu nhãn hiệu, thư viện sở hữu trí tuệ. tra cứu sở hữu trí tuệ, tra cứu thương hiệu, tra cứu logo, hướng dẫn tra cứu thương hiệu.